Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

CR-Rehut Oy
Lensulantie 468, 54300 Lappeenranta
Puh. +358 40 738 4198
info@criollo.fi
https://www.criollo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Eklund-Miettinen
Puh. +358 40 738 4198
info@criollo.fi

3. Rekisterin nimi

CR-Rehut Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelin
  • Sähköposti
  • Ostetut palvelut ja tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan verkkokaupan tilauslomakkeilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta CR-Rehut Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta CR-Rehut Oy:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys CR-Rehut Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.